blondyneczka

29 tekstów – auto­rem jest blon­dy­neczka.

ja tyl­ko "od­sunęłam się od ludzi" 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 marca 2010, 23:21

Nikt nie może wy­rato­wać dru­giego człowieka. Każdy mu­si ra­tować się sam al­bo jest stracony 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 marca 2010, 12:43

Całą ener­gię sku­piałam na prze­kony­wanie siebie,że ten człowiek nie ma na­de mną władzy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 lutego 2010, 11:29

Jak za dot­knięciem ma­gicznej różdżki przes­tałam być osobą i stałam się opo­wieścią,a więc po­niekąd włas­nością każde­go z opowiadających. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lutego 2010, 19:57

Nau­czyłam się z dumą ob­no­sić swoją indywidualność. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 lutego 2010, 20:17

Nie pot­ra­fiłam ogarnąć myślą nad­chodzących dni i ty­god­ni. Pot­ra­fiłam sku­pić się tyl­ko na upływających mi­nutach, w nadziei, że każda następna okaże się lep­sza, że wszys­tko stop­niowo przejdzie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 lutego 2010, 11:54

Nie czuję się zde­cydo­wanie na nie, ale też nie czuję się zde­cydo­wanie na tak, dopóki więc nie prze­waży jed­no ani dru­gie, po­zos­tanę przy od­po­wie­dzi przeczącej. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 lutego 2010, 12:40

...ro­bimy, co możemy, tyl­ko że nie wiemy, co ma­my robić. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 lutego 2010, 22:06

Ludzie myślą, że ko­bieta przes­ta­je wal­czyć, kiedy jest wyczer­pa­na fi­zycznie, a ja do­piero wte­dy miałam roz­począć praw­dziwą walką - walkę na słowa i kłam­stwa, walkę mózgu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 lutego 2010, 17:33

bo życie to ścieżka doświadczeń... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 lutego 2010, 11:02
blondyneczka

Dla przyjaciół dostępna całodobowo. Dla natrętnych całkowicie młodzieżowo. Wyłączam się, nie ma mnie, nieczynna. Jestem normalna czyli dla wielu inna. Dla każdego inna... Zawsze taka sama... Dla jednych księżniczka... Dla innych szara myszka... Niezastąpiona, niepowtarzalna... Ciągle szalona, zawsze normalna... Wiecznie otwarta... Śmieję się do rozpuku... Choć łzy nie są mi obce... Zazdroszczę... Choć zazdrości nienawidzę!!! Bujam w obłokach... Choć nikła ze mnie romantyczka... Boję się miłości... Choć wciąż o niej marzę... Lubię czasem pobyć sama... Choć cisza mnie przeraża... Powołuję się na przeznaczenie... Choć uważam, że to bajka... Bywa, że życie mnie przerasta... Choć śmierci się lękam... Jestem niepoprawną optymistką... Choć popadam w skrajności. Jestem otwarta... Choć nie zaufam prędko... Potrafię być przyjacielem... I największym wrogiem... Lubię wszystko... Co jest tego warte... Biorę dużo.. I chcę dać więcej...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność